Zavolejte nám 604 995 940

Extra Nízký Práh

V naší nabídce můžete najít extra nízký práh pro průchozí dveře v sekčních vratech, které je možné použít i jako únikový východ. Práh má výšku 25mm a lze ho použít pro průchozí dveře ve vratovém křídle sestaveném z panelů s klasickým nosem (KÓD PANELU 300) i z panelů s ochranou proti skřípnutí prstů (KÓD PANELU250). Průchozí dveře s extra nízkým prahem lze zabudovat do sekčních vrat s maximální šířkou 5000mm.Způsob olištování průchozích dveří s extra nízkým a s klasickým prahem je až na první sekci totožný. Dveře s extra nízkým prahem je proto možné vybavit stejnou škálou příslušenství, která je dostupná pro standardní průchozí dveře (panikové kování, panikový zámek, pevné madlo místo kliky apod.)

Vstupní dveře s extra nízkým prahem lze použít pro ručně istropním pohonem ovládaná sekční garážová vrata. Pohon musí být vybaven funkcí kontroly kontaktu s překážkou např. pomocí detekce pracovních sil. U sekčních průmyslových vrat lze extra nízký práh použít na vratech ovládaných ručně a na vratech ovládaných pohonem v režimu Totman. Extra nízký práh vstupních dveří je z obou stran vybaven nájezdovou hranou. V rozích vratového křídla je tato nájezdová hrana z vnitřní strany odfrézována v délce 100mm kvůli montáži spodního kování. Na vnější straně je nájezdová hrana odfrézovaná také. Mezi nájezdovou hranou a bočním těsnění vzniká mezera cca. 15mm (viz foto).Vývod kabelu od bezpečnostního kontaktu vstupních dveří doporučujeme z důvodu snadnějšího vedení propojovacího kabelu umisťovat na tu stranu vrat, na které je klika vstupních dveří. Dovolujeme si upozornit, že u vratového křídla bez dveří a u vratového křídla se vstupními dveřmi s extra nízkým prahem nelze automaticky zaručit pohledovou shodnost. Je-li taková shoda požadována (např. proto, že vrata stojí vedle sebe), je nutné tento požadavek výslovně uvést v objednávce obou vrat. Pohledová shoda může být předmětem dalšího příplatku např. z důvodu zvýšených materiálových nákladů.