Zavolejte nám 604 995 940

Průchozí dveře

PARAMETRY VRAT S PRŮCHOZÍMY DVEŘMI

Maximální šířka vrat je 6000mm. Maximální plocha vratového křídla s průchozími dveřmi je 30 m2 (platí pro vratové křídlo bez hliníkových – FVE – sekcí nebo pro vratové křídlo s maximálně třemi FVE sekcemi). Pro vratové křídlo s průchozími dveřmi, kde jsou více než tři FVE sekce, je maximální plocha 22 m2(platí i pro vrata, kde všechny sekce jsou FVE).

PARAMETRY PRŮCHOZÍCH DVEŘÍ

Čistá průchozí šířka dveří ve vratovém křídle je 875mm. Průchozí výška dveří je cca. 2040mm (měřeno od podlahy; na vratech s FVE sekcemi může být tato výška odlišná z důvodu dodržení shodnosti výšky všech FVE sekcí). Výše uvedenou průchozí výšku dveří lze dodržet, pouze pokud jsou vrata vysoká minimálně 2250mm. Výška prahu průchozích dveří je cca. 200mm. Do šířky 3500mm lze dodat průchozí dveře s nízkým prahem (cca. 80mm u průmyslových vrat, cca. 65mm u garážových vrat). Skutečná průchozí výška a výška prahu vstupních dveří závisí na typu a velikosti stlačení (při dovření vrat) spodní těsnicí gumy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ